اخذ ویزای تجاری و توریستی

شرکت تجارت پارسا در سال 96 با پیگیری ها و نامه نگاری های فراوانی که از هر دو طرف ایران و کره جنوبی به سفارت انجام شد توانست با همکاری آژانس گردشگری خسروان سیر پس از حدود 2 سال، اجازه اخذ ویزای گروهی توریستی را بگیرد و در لیست آژانس های مورد تایید سفارت کره جنوبی قرار گیرد و این آژانس موفق به کسب ویزای گروهی مسافران خود شد، تا اینکه تحریم های آمریکا مجدد اجرا شد و ویزای توریستی تا به اکنون به حالت تعلیق در آمده است. اما هم اکنون در بخش ویزای تجاری شرکت تجارت پارسا امکان اخذ این ویزا را در موارد خاص با گرفتن تضامین لازم برای اشخاص حقیقی دارای شرکت با روزنامه رسمی را دارد.

In 1996, Tejarat Parsa Trading Company was able to get permission to obtain a group tourist visa with the cooperation of Khosrovan Sir Tourism Agency in 1996, with many follow-ups and letters from both sides of Iran and South Korea to the embassy in order to include in the their list of agencies to be approved by the South Korean embassy and this agency succeeded in obtaining group visas for its travelers, until the US sanctions were re-imposed and tourist visas have been suspended until now. But now, in the business visa section of Tejarat Parsa Company, it is possible to obtain this visa in special cases by obtaining the necessary guarantees for persons who have a company with an official newspaper.